ระดับอาการหนี้

img
ระดับอาการหนี้
  • sendLINE

ดีมาก

คุณเป็นผู้รู้จักเก็บออมอย่างชาญฉลาด และมีเป้าหมายในการใช้เงิน โดยมีรายรับ รายจ่ายที่แน่นอน รวมทั้งมีเงินก้อน หรือที่เรียกว่า “เงินเย็น” อยู่ในแบงก์จำนวนมากพอที่ไม่ต้องทำงานเป็นเวลานานๆ ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สบาย ตลอดจนมีการวางแผนในอนาคตในเรื่องการใช้จ่าย และการดำรงค์ชีวิตอย่างชัดเจน เชื่อว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีทางที่จะได้รู้จักกับการกู้เงินนอกระบบ โดยระหว่างการใช้ชีวิตนั้น มีการติดตามข่าวสารทางการเงิน ทั้งในเรื่องการลงทุน กฎหมายต่างๆ อย่างมีความคิดที่รอบคอบเสมอ ใครหลายคนล้วนอยากมีชีวิตแบบคนประเภทนี้ดีมาก