ฟื้นฟูสุขภาพทางการเงิน

img
  • sendLINE

ข้อมูลสำหรับคนที่กู้แล้วมีปัญหา

วิธีเปลี่ยนประวัติทางการเงินในเครดิตบูโร

หากที่ผ่านมาประวัติการเงินที่ถูกบันทึกไว้ในเครดิตบูโรไม่สู้ดีนักสิ่งที่ควรทำคือ
  • ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างให้เสร็จสิ้น หรือ เจรจาต่อรองเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้
  • เริ่มสร้างประวัติสินเชื่อใหม่ ชำระหนี้ให้ตรงเวลา เพราะทุกความ เคลื่อนไหวในการชำระหนี้ของเราจะถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโร

รู้หรือไม่ว่า...

เครดิตบูโร หรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีหน้าที่จัดเก็บ รักษา รวบรวม ประมวลผล ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการ ขอสินเชื่อประวัติการชำระหนี้ และการค้างชำระ ซึ่งเป็นการแสดงข้อเท็จจริง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์สินเชื่อ ในกรณีที่เป็นการกู้ร่วมและมีการค้างชำระ ผู้กู้ร่วมแต่ละรายจะถูกรายงานว่ามีการค้างชำระเท่ากับยอดหนี้คงเหลือทั้งก้อน
ข้อมูลการชำระหนี้ใหม่ที่ตรงตามกำหนด (จ่ายครบและจ่ายตรง) จะค่อยๆ ทยอยแทนที่จนประวัติค้างชำระหายไปจากฐานข้อมูลได้ในที่สุด เพียง 3 ปีในกรณีบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และ 5 ปี ในกรณีอื่นๆ แล้วเราก็จะมีประวัติทางการเงินที่ดีได้อีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร
02-643-1250
แต่หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือถูกปฏิเสธสินเชื่อ เจ้า ของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอแก้ไขหรือตรวจสอบคุณสามารถ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือ รู้รอบเรื่องการเงิน ตอน รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน
นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ คือ สถาบันการเงินไม่สามารถบังคับให้ลูกหนี้ทำประกันผ่านสถาบันการเงินหรือบริษัทใดบริษัท หนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือกำหนดการทำประกันกับบริษัทประกันรายใดรายหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าจะอนุมัติสินเชื่อ หรือไม่ แต่สถาบันการเงินอาจเสนอเงื่อนไขอื่นๆ เช่น จะมีส่วนลดดอกเบี้ยให้หากเลือกบริษัทประกันตามที่แนะนำหรือทำประกัน ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่ที่จะตัดสินใจตามนั้น

รู้หรือไม่ว่า...

ผู้ขอสินเชื่อสามารถร้องขอให้สถาบันการเงินชี้แจงเหตุผลในการไม่อนุมัติสินเชื่อได้ โดยอยากมีการร้องขอ สถาบันการเงินก็จะต้องชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร