บริการลูกหนี้

img
  • sendLINE

หนี้ขั้นโคม่า ICU

ทำอย่างไรเมื่อหนี้นอกระบบล้นพ้นตัว

ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาที่มีมานานและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว

ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาที่มีมานานและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว ตราบที่คนยังมีปัญหาพื้นฐานคือ รายได้ ไม่พอกับรายจ่าย ส่วนรากลึกของปัญหาค่อน ข้างจะซับซ้อนลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสในการสร้างรายได้ ขาดปัจจัยพื้นฐานในการ ประกอบอาชีพ หรือแม้กระทั่งบางคนติดการพนันจึงต้องไปกู้นอกระบบก็มี ฯลฯ

แต่ประเด็นหนี้นอกระบบถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง แม้จะมีความพยายาม แก้ปัญหามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งที่ลูกหนี้กระทำกับ ตัวเอง หรือ เจ้าหนี้กระทำกับลูกหนี้ จนกระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้สั่งการให้ส่วนราชการมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทางการได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อเข้ามาดูแลแก้ไข อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะไกล่เกลี่ยหนี้ กับเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยโหด หรือ คิดดอกเบี้ยเกินกว่า กฎหมายกำหนด และ มีการดึงลูกหนี้นอกระบบเข้ามาในระบบโดยให้ธนาคาร รัฐไม่ว่า ธ.ก.ส. หรือออมสิน เข้ามาดำเนินการ พร้อมกับ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ เพื่อจะได้ไม่ เกิดปัญหาซ้ำรอยของลูก หนี้รายเดิมขึ้นมาอีก
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของหนี้นอกระบบนั้น ยังมีผู้ที่ไม่เข้าใจในกลไกว่า เหตุใดการไปกู้ยืมเงินกับนายทุนแล้ว ไฉนหนี้เหล่านั้น ถึงได้งอกงามใช้หนี้อย่างไร ก็ไม่รู้จบรู้สิ้นเสียที่....?
ในเรื่องนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ศคง. ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง รวมถึง เสนอแนะว่า หากเป็นหนี้นอกระบบจำนวนมากมายแล้วจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขหาทางออก ในเรื่องดังกล่าวได้

ลักษณะกลโกงการเงินนอกระบบ

01
ผู้ให้บริการเงินกู้นอกระบบมักเป็นผู้ให้กู้ที่ไม่อยู่ใน ระบบสถาบันการเงิน ส่วนมากจะคิดดอกเบี้ยใน อัตราที่สูงกว่า สถาบันการเงินกำหนด โดยจะบอก ตัวเลขดอกเบี้ยหรือเงินคืนน้อย ๆ เพื่อดึงดูดผู้กู้
02
นอกจากนี้ผู้ให้กู้บางรายยังบังคับให้ลูกหนี้เซ็นสัญญา เงินกู้ที่ไม่ได้กรอกข้อความ หรือระบุจำนวนเงินกู้เกิน จริง เช่น กู้ 10,000 บาท แต่ให้กรอกตัวเลขสูงถึง 30,000 บาท แต่ที่น่ากลัวคือ การทวงหนี้ด้วยวิธีที่ โหดร้ายหรือ ผิดกฎหมาย เช่น ขู่กรรโชก ประจาน หรือทำร้ายร่างกาย
ข้อสังเกต
จำนวนจ่ายคืนหรือดอกเบี้ยที่นายทุนเงินกู้แจ้งต่อผู้กู้นั้น มักจะเป็นจำนวนจ่ายคืนหรือดอกเบี้ยต่อวันเพื่อให้ผู้กู้ รู้สึกว่าเป็น จำนวนเงินน้อย แต่เมื่อคำนวณเงินที่ต้องจ่ายคืนเทียบกับเงินต้นแล้วจะพบว่าดอกเบี้ยที่นายทุนเงิน กู้เรียกเก็บ จะสูงกว่า สถาบันการเงินที่มีทางการกำกับดูแลเป็นจำนวนมาก

สัญญาอำพรางเงินกู้ (หลีกเลี่ยงการให้กู้โดยตรง)

นายทุนเงินกู้จะให้ผู้กู้ใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิตซื้อสินค้าที่มีมูลค่าแพงว่าเงินกู้ เช่น ต้องการกู้เงิน 20,000 จะให้ซื้อสินค้ามูลค่า 26,000 บาท เมื่อได้สินค้านายทุนเงินกู้จะให้ผู้กู้นำสินค้านั้นมาแลกกับเงินกู้ จำนวน 20,000 บาท แล้วผู้กู้จะต้องรับผิดชอบชำระค่าสินค้ากับบริษัทบัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิตพร้อม ทั้งดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ข้อสังเกต
นายทุนเงินกู้ไม่ต้องรับความเสี่ยงในการปล่อยกู้เงินในครั้งนี้ เพราะทันทีที่จ่ายเงินให้กับผู้กู้ไป นายทุนเงินกู้จะ ได้รับสินค้า ที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินที่จ่ายให้ผู้กู้ไป

วิธีป้องกันกลโกงการเงินนอกระบบ /เงินกู้นอกระบบ

วางแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้าและปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาเงินไม่พอใช้ซึ่งอาจนำไปสู่การ ก่อหนี้
ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อน ก่อหนี้
ศึกษารายละเอียดของผู้ให้กู้ เพื่อป้องกันการ ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการทวงหนี้โหด
เลือกกู้เงินในระบบ เพราะ มีสัญญาการกู้เงินที่ชัดเจน และเป็นธรรมมากกว่า
หากจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบ ให้ศึกษา เงื่อนไข รายละเอียด สัญญาให้ดีก่อนเซ็นสัญญา

สิ่งที่ควรทำเมื่อตกเป็นเหยื่อกลโกงการเงินนอกระบบ/เงินกู้นอกระบบ

หนี้นอกระบบส่วนมากเป็นหนี้ที่ผู้กู้ต้องรับภาระดอกเบี้ย ค่อนข้างสูง ผู้กู้จึงควรหาแหล่งเงินกู้ในระบบที่มีดอกเบี้ย ถูกกว่ามาชำระคืน แต่หากไม่สามารถกู้ยืมในระบบได้ ผู้กู้อาจต้องยอมขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อนำมาชำระหนี้ แก้ไขปัญหาดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถชำระคืนได้ หากตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบ สามารถขอรับคำปรึกษา ได้ดังนี้
ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งให้เข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องหนี้ นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่ง ศูนย์ดำรงธรรมมีอยู่ทุกจังหวัด ดังนั้น ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบสามารถเข้ามาปรึกษา นำข้อ เท็จจริงมาหาทางออกในเรื่องดังกล่าวได้
หรือใครที่มีเพื่อน ญาติพี่น้อง ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องหนี้นอกระบบก็ช่วยกันแนะนำเข้าไปใช้บริการ เพื่อ หาทางออกที่ดีกว่า อย่าปล่อยให้เขาจมอยู่กับปัญหาคิดว่าไม่มีทางออกจนต้องใช้วิธีการจบชีวิตเพื่อ หนีปัญหาอีกเลย เพราะการหาทางออกแบบนั้นใช่ว่าปัญหาจะหมดไปอาจทิ้งปัญหาไว้ให้กับคนที่อยู่ ข้างหลังต้องตามแก้อีกเช่นเดิม...