เรื่องน่ารู้ กยศ.

img
เรื่องน่ารู้ กยศ.
  • sendLINE

กู้ให้ยาก จ่ายให้ง่าย

ที่มา : เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
http://www.studentloan.or.th/assets/20141209141927_9DB5D086-25C3-986F-E8DB-1CF53F983211.jpg